EKO Salva

Västra Granhed, Stalltorp

64197 Katrineholm

Sverige

Varukorg: 0

Total: SEK0.00

Lagar & regler

justitia-vector-logopng

Eko-Salva har ansträngt sig noga att följa de regler som är uppsatta för tillverkning av salvor. Olika regelverk tillämpas, beroende på vad man har för målgrupp för sina produkter.


-Säljer man kosmetiska produkter, med kosmetiskt och hygieniskt huvudsakligt syfte för människor, så ska dessa produkter från och med 2013 vara registrerade i det gemensamma Europeiska CPNP registret. Detta produktregister övervakas även av Svenska Läkemedelsverket. För utformningen av samt regler för hur innehållsförteckningen ska se ut, gäller att ange exakt innehåll av produkten samt en ansvarig tillverkare. Inget godkännande av produkter, ges av varken CPNP eller läkemedelsverket, där sker enbart en registrering. (Tyvärr ser man ofta att andra tillverkare påstår, att deras produkter är godkända av någon av dessa två, vilket är felaktigt)


-Säljer man produkter med kosmetiskt och hygieniskt huvudsakligt syfte för djur, så räknas dessa räknas som kemiska produkter, vilka bevakas och regleras av Kemikalieinspektionen.

-Säljer man produkter där man påstår att de har läkande/helande egenskaper, så ska de läkemedelsregistreras.


Hur är det med Eko-Salvas produkter?

-Uppfyller alla de produktregler som ställs på CPNP-produkter, men är inte registrerade där.

-Uppfyller produktregler från Kemikalieinspektionen och vår verksamhet är registrerad hos dem, då produkterna har ett huvudsakligt syfte för djur.

-Tillverkar inte produkter som är läkemedel.


Miljöarbete

Bedriver inte något miljöfarligt arbete, enligt miljöbalkens regler, då den enda restprodukt som tillverkning ger är bark.

Förvarar heller inga miljöfarliga kemikalier, då vi endast använder oss av rena naturprodukter som bivax, grankåda och ekologiska oljor.

Burkarna består av aluminium. Aluminium kan återvinnas till 100% om och om igen utan att dess egenskaper försämras. Att återvinna aluminium kräver bara 5% av den energi som skulle gå åt till att utvinna ny aluminium. Genom att lämna din aluminiumburk till återvinning, gör du det möjligt för materialet att ingå i ett kretslopp där det används vid tillverkning av nya burkar, men även till andra produkter.