EKO Salva

Västra Granhed, Stalltorp

64197 Katrineholm

Sverige

Varukorg: 0

Total: SEK 0.00

Lagar & regler


Eko-Salva har ansträngt sig noga att följa de regler som är uppsatta för tillverkning av salvor.

Olika regelverk tillämpas, beroende på vad man har för målgrupp för sina produkter. 

Vi tillverkar produkter med HUVUDSAKLIG användning för djur. Tillverkas och säljs produkter med kosmetiskt och hygieniskt syfte för djur, räknas de som kemiska produkter. Kemikalieinspektionen har tillsyn över dessa.

Vi uppfyller produktregler från kemikalieinspektionen och vår verksamhet är registrerad hos dem.

arpng

http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Info/manniskan_ett_djur.html


Miljöarbete

Vi bedriver inte något miljöfarligt arbete, enligt miljöbalkens regler, då den enda restprodukt som tillverkning ger är bark.

Förvarar heller inga miljöfarliga kemikalier, då vi endast använder oss av rena naturprodukter som bivax, grankåda och ekologiska oljor.

Burkarna består av aluminium. Aluminium kan återvinnas till 100% om och om igen utan att dess egenskaper försämras. Att återvinna aluminium kräver bara 5% av den energi som skulle gå åt till att utvinna ny aluminium. Genom att lämna din aluminiumburk till återvinning, gör du det möjligt för materialet att ingå i ett kretslopp där det används vid tillverkning av nya burkar, men även till andra produkter.

miljojpg